Πυελική Φλεγμονή

 

ΠΥΕΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ (PID)

 • Ορίζεται η οξεία, υποξεία, υποτροπιαζουσα ή χρόνια φλεγμονή των σαλπίγγων, των παραμητρίων και των λοιπών ανατομικών στοιχείων της ελάσσονος πυέλου, μεμονωμένα ή συνδυασμένα.
 • Αναλόγως της εντόπισης περιλαμβάνει:

-ενδομητρίτιδα

-σαλπιγγίτιδα

-σαλπιγγοωοθηκίτιδα

-ωοθηκικό απόστημα

-πυελική περιτονίτιδα

-κυτταρίτιδα (διάχυτη φλεγμονή του χαλαρού συνδετικού υποπεριτοναικού πυελικού ιστού)

 • Επιδημιολογία:
 • αφορά άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας
 • Αιχμή σε ομάδες ηλικιών 15-24 ετών
 • Συχνότητα: 10-13/1000 στις ΗΠΑ
 • Σχετίζεται με:

Χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση

Αυξημένο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων

Ατοκία

Χρήση IUD

Ιστορικό προηγούμενων πυελικών φλεγμονών

Ιστορικό τεχνητών εκτρώσεων

 • Αιτιολογία: κατά κανόνα ΠΟΛΥΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
 • Κυρίως:
 • Chlamydia trachomatis
 • Neisseria gonorrheeae
 • Αερόβιος και αναερόβιος στρεπτόκοκκος
 • Bacteroides
 • E. coli
 • Mycoplasma hominis
 • Σπανιότερο αίτιο αποτελεί η λοίμωξη από Plesiomonas shigelloides ύστερα από κολύμβηση σε τροπικές θάλασσες.
 • Οδοί επινέμησης:
 • Συνήθως, ανιούσες επιμολύνσεις
 • Λεμφαγγειακές επινεμήσεις από κόλπο ή τράχηλο
 • Σπάνια, αιματογενώς π.χ. σε φυματιώδεις εντοπίσεις ή σε προσβολή από τον ιό της παρωτίτιδας

Οξεία σαλπιγγίτιδα

 • Εκδηλώνεται με αιφνίδια συμπτωματολογία και σημειολογία
 • Σχετίζεται με την έναρξη ή αποδρομή της εμμήνου ρύσης
 • Κατά το αρχικό οξύ στάδιο της σαλπιγγίτιδας παρατηρείται:
 • Έντονη ερυθρότητα
 • Οίδημα των ωαγωγών
 • Παράγωγή εξιδρωματικού υγρού πλούσιου σε περιεκτικότητα από μικροβιακά στελέχη
 • Η εκροή του εξιδρωματικού υγρού από τα σαλπιγγικά στόμια οδηγεί στην επέκταση της φλεγμονής
 • Η ανάπτυξη φλεγμονωδών συμφύσεων οδηγεί σε:
 • απόφραξη των σαλπιγγικών στομίων
 • Άθροιση εξιδρωματικού υγρού στον ενδοσαλπιγγικό αυλό (έναρξη σχηματισμού ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΑΣ)
 • Διάταση των τοιχωμάτων της σάλπιγγας και πάχυνση των τοιχωμάτων της
 • Η φλεγμονώδης αυτή εστία απομονώνεται από το επίπλουν και τις εντερικές έλικες, περιχαρακώνεται με την ανάπτυξη φλεγμονωδών συμφύσεων και δημιουργείται ένας φλεγμονώδης εξαρτηματικός όγκος
 • Η επακόλουθη νέκρωση των ιστών οδηγεί σε ανάπτυξη νεκρωμάτων και σχηματισμό πύου
 • Ως αποτέλεσμα της νέκρωσης έχουμε σχηματισμό αποστημάτων:
 • μεταξύ των συμφύσεων
 • εντός του ενδοσαλπιγγικού αυλού (ΠΥΟΣΑΛΠΙΓΓΑ)
 • με συμμετοχή της ωοθήκης (σαλπιγγοωοθηκικό απόστημα)
 • Ο σχηματισμός των αποστημάτων μπορεί να έχει την ακόλουθη εξέλιξη:
 • Υποχώρηση της οξείας φάσης με μετάβαση στην υποξεία φάση και την ίαση είτε στη χρονιότητα της νόσου η οποία δύναται να αναζωπυρωθεί
 • Αυτόματη ρήξη με διαφυγή πυώδους συλλογής και γενικευμένη περιτονίτιδα

Σε έρευνα που έχει διενεργηθεί στην Κένυα έχει βρεθεί μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης πυοσάλπιγγας σε φορείς HIV με οξεία σαλπιγγίτιδα.

Κλινική εικόνα

 • Πυρετική κίνηση
 • Άλγος υπογαστρίου με αντανάκλαση στην οσφύ ή τους μηρούς
 • Ναυτία +/- έμετος
 • Καταβολή

Σημειολογία

 • Ευαισθησία ψηλάφησης υπογαστρίου
 • Αναπηδώσα ευαισθησία
 • Πυώδης έκκριση από το τραχηλικό στόμιο
 • Ευαισθησία στη μετακίνηση του τραχήλου
 • Εντοπισμένη ευαισθησία στο εξάρτημα με ψηλάφηση εξαρτηματικού όγκου
 • Ευαισθησία δουγλασσείου

Εργαστηριακά ευρήματα

 • Λευκοκυττάρωση
 • Αυξημένη ΤΚΕ και CRP

Διαγνωστικοί χειρισμοί

 • Άμεση χρώση Gram επιχρισμάτων τραχηλικής έκκρισης
 • Καλλιέργεια αεροβίων και αναεροβίων
 • Υπερηχογραφική
 • Σπανιότερα με C/T

Υπερηχογραφική διάγνωση

 • Υπερηχογραφικά, ο προσβεβλημένος ωαγωγός παρουσιάζεται διατεταμένος, γεμάτος υγρό (πύον), με διαφραγμάτια ή και χωρίς.

 

 • Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του αλλαντοειδούς μορφώματος.

*  Το σύνηθες μέγεθος είναι:3-8 εκ.

*  Τα 2/3 περιέχουν εσωτερικές ηχοανακλάσεις.

*  Στο 50% έχουν αναπτυχθεί συμφύσεις

 • Αμφοτερόπλευρη πυοσάλπιγγα είναι αρκετά σπάνια

Διαφορική διάγνωση υδρο- και πυο- σάλπιγγας.

 • Πρόκειται για αλλαντοειδή μορφώματα.
 • Η πυοσάλπιγγα χαρακτηρίζεται υπερηχογραφικά από πάχος τοιχώματος>5 mm, διαφραγμάτια, συλλογές υγρού (πύου) και νεκρωτικών ιστών, καθώς επίσης και υγρού στο δουγλάσσειο.
 • Αντιθέτως, η υδροσάλπιγγα χαρακτηρίζεται από πάχος τοιχώματος < 5 mm, έλλειψη διαφραγμάτων και χαρακτηριστική ανηχοικότητα.

 

 • Στην αξιολόγηση της κατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία.
 • Γενικά, ο ωαγωγός εμφανίζεται ευμεγέθης και διατεταμένος με υπεραιμική εξωτερική επιφάνεια η οποία υποδεικνύει φλεγμονή του ορογόνου υμένα, ενώ ο αυλός είναι γεμάτος με πύον.

Διαφορική διάγνωση

 • παραωοθηκικές κύστεις (η ωοθήκη περιβάλλεται χαρακτηριστικά από συμφύσεις που εμπεριέχουν υγρό το οποίο φυσιολογικά παράγεται από τις ενεργείς ωοθήκες)
 • οξεία σκωληκοειδίτιδα (κυστικός σχηματισμός ξεχωριστός από το εξάρτημα)
 • κυστικά νεοπλάσματα της ωοθήκης
 • ενδομητριώματα

Eπιπλοκές

 • Πυελική περιτονίτιδα
 • Πυελική θρομβοφλεβίτιδα
 • Πυελική ή γενικευμένη περιτονίτιδα
 • Παραλυτικός ειλεός
 • Απόστημα δουγλασσείου ή παραμητρίου
 • Στειρότητα
 • Συμφύσεις
 • Βακτηριαιμία
 • Σηπτικό shock

Απώτερες επιπλοκές

 • Στειρότητα
 • Αυξημένα ποσοστά έκτοπης κύησης
 • Χρόνιο πυελικό άλγος
 • Δυσπαρεύνια
 • Υποτροπή νόσου (40%)

Θεραπεία

 • Άμεση έναρξη τυφλής-εμπειρικής αγωγής (κεφαλοσπορίνες-τετρακυκλίνες) αφού προηγηθεί λήψη καλλιεργειών και λήψη υλικού για άμεση χρώση κατά Gram
 • Aναλόγως αντιβιογράμματος λήψη αντιβίωσης για 14 μέρες
 • Θεραπεία συντρόφου
 • Επί εμμονής συμπτωμάτων συνιστάται:
 • Λαπαροσκοπικός έλεγχος
 • Ερευνητική λαπαροτομία
 • Εξαίρεση φλεγμαίνοντος εξαρτήματος

Πρόγνωση

Συνάρτηση βαρύτητας νόσου, χρονιότητας, υποτροπών