Λαπαροσκοπική Χειρουργική

 

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική;

Είναι ένας τρόπος να έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό της κοιλιάς της γυναίκας με σκοπό είτε τη διάγνωση ενός προβλήματος π.χ. ενδομητρίωσης, ινομυωμάτων, συμφύσεων κτλ (διαγνωστική λαπαροσκόπηση) είτε τη χειρουργική αντιμετώπισή τους (επεμβατική λαπαροσκόπηση).

Ποιες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά;

Η πλειοψηφία των κοιλιακών γυναικολογικών χειρουργείωνμπορούν να πραγματοποιηθούν με τη λαπαροσκοπικη μέθοδο από εξειδικευμένους γυναικολόγους.

Ποιες οι ενδείξεις της λαπαροσκόπησης;

 • Ενδομητρίωση
 • Ινομυώματα
 • Λύση συμφύσεων που προκαλούν πόνο ή υπογονιμοτητα
 • Κύστεις ωοθήκης
 • Εξωμήτρίος κύηση
 • Ωοθηκεκτομή ή σαλπιγγεκτομή
 • Ολική ή ριζική υστερεκτομή (για καλοήθεις παθήσεις ή καρκίνο)

Πώς διενεργείται η λαπαροσκόπηση;

Κατά τη διάρκεια της λαπαροσκόπησης, το λαπαροσκόπιο (μια μακριά και λεπτή κάμερα) εισάγεται στην κοιλιά της γυναίκας συνήθως δια του ομφαλού από μια μικρή τομή μεγέθους 10 χιλιοστών. Χρησιμοποιούνται άλλες μία έως τρεις τομές μεγέθους 5-10 χιλιοστών αναλόγως των ενδείξεων για την είσοδο στην κοιλιά των απαραίτητων λαπαροσκοπικών εργαλείων.

Πόσο διαρκεί το λαπαροσκοπικό χειρουργείο;

Η διάρκεια ποικίλει αναλόγως της ένδειξης και της εκπαίδευσης του χειρουργού.

Πόσο διαρκεί η νοσηλεία μετεγχειρητικά;

Συνήθως, 24-48 ώρες.

Ποια τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης;

 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Ανάγκη για ηπιότερη αναλγητική αγωγή
 • Αποτελεί σχεδόν αναίμακτη χειρουργική τεχνική
 • καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • γρηγορότερη επάνοδο της γυναίκας στις καθημερινές της λειτουργίες κι επιστροφή στην εργασία της