Ωοθηκικά νεοπλάσματα

 

 

Πώς κατηγοριοπούνται τα ωοθηκικά νεοπλάσματα;

 • Ο WHO κατηγοριοποιεί τα ωοθηκικά νεοπλάσματα με βάση τον πιο πιθανό ιστό προέλευσης: ως επιφανειακά επιθηλιακά (65%), γεννητικών κυττάρων (15%), γεννητικής ταινίας-στρώματος (10%), μεταστατικά (5%), μεικτά.
 • Οι επιφανειακοί – επιθηλιακοί όγκοι ταξινομούνται περαιτέρω βάση του κυτταρικού τύπου  (ορώδεις, βλεννώδεις, ενδομητριοειδείς, κτλ) και της ατυπίας (καλοήθεις, οριακής κακοήθειας [άτυπος κυτταρικός πολλαπλασιασμός, χαμηλό δυναμικό κακοήθειας] και κακοήθεις (διηθητικοί – μη διηθητικοί)
 • Οι περισσότεροι κακοήθεις όγκοι είναι επιφανειακοί -επιθηλιακοί (90%)
 • Επιφανειακοί ,επιθηλιακοί -στρωματικοί όγκοι
  • Ορώδεις όγκοι:

-καλοήθεις όγκοι (κυσταδένωμα)

-οριακής κακοήθειας όγκοι (ορώδεις οριακής κακοήθειας όγκοι)

-κακοήθεις   (ορώδες αδενοκαρκίνωμα)

  • Βλεννώδεις όγκοι , ενδοτραχηλικού τύπου  και εντερικού τύπου:

– καλοήθεις όγκοι (βλεννώδες κυσταδένωμα)

-οριακής κακοήθειας όγκοι (βλεννώδεις οριακής κακοήθειας όγκοι)

– κακοήθεις όγκοι (βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα)

  • Ενδομητριοειδείς όγκοι:

-καλοήθεις όγκοι (κυσταδένωμα)

-οριακής κακοήθειας όγκοι (ενδομητριοειδείς οριακής κακοήθειας όγκοι)

-κακοήθεις όγκοι (ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα)

  • Διαυγοκυτταρικοί :

-καλοήθεις

-οριακής κακοήθειας

-κακοήθεις (διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα)

             ‘Ογκοι μεταβατικού επιθηλίου:

Brenner όγκοι

Brenner όγκοι οριακής κακοήθειας

κακοήθεις όγκοι  Brenner

Καρκίνωμα εκ μεταβατικών κυττάρων (μη-Brenner τύπος)

  • Επιθηλιακοί –στρωματικοί όγκοι:

αδενοσάρκωμα

καρκινοσάρκωμα ( mixed Muellerian tumors)

 • Γεννητικής ταινίας – στρωματικοί όγκοι

ίνωμα

ινοθήκωμα

θήκωμα

  • Όγκοι κυττάρων sertoli:
  • όγκοι κυττάρων leydig
  • Όγκοι γεννητικής ταινίας
  • γοναδοβλάστωμα
  • όγκοι στεροειδών κυττάρων
 • Όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων
  • τεράτωμα:
 1. ανώριμο
 2. ώριμο
 3. συμπαγές
 4. κυστικό (δερμοειδής κύστη)
  • όγκοι από το μονόδερμα (π.χ., struma ovarii, καρκινοειδές)
  • Δυσγερμίνωμα
  • Yolk sac tumor (όγκοι λεκιθικού ασκού)
  • Μεικτοί όγκοι γεννητικών κυττάρων
 • Άλλοι κακοήθεις όγκοι
  • Μεταστατικοί όγκοι από:

Παχύ έντερο, σκωληκοειδή απόφυση

στομάχι

μαστό