Συγγραφή Βιβλίων – Μονογραφιών

Α. Ελληνικά συγγράματα

 • 1. Ιαβάτσο Χ., Ντζιώρα Φ., Ιαβάτσο Π.Ε.: «Ένα ταξίδι στην Ιατρική Τέχνη. Από τον Απόλλωνα στο Γεώργιο Παπανικολάου», Αθήνα, 2012
 • 2. Ιαβάτσο Χ., Μπότση Ε.: «Κύηση και στοματική υγεία. Από το υγιές χαμόγελο στο…χαμόγελο της ζωής», Αθήνα, 2013
 • 3. Ιαβάτσο Χ., Ιαβάτσο Π.Ε. Το εγχειρίδιο της συγγενούς υπερπλασίας επινεφριδίων, Αθήνα, 2014
 • 4. Ιαβάτσο Χ., Γκέγκες Ι., Προδρομίδου Α.: «Εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση των γυναικολογικών παθήσεων», Αθήνα, 2022

Β. Ξενόγλωσσα συγγράματα

 • Iavazzo C., Kondi-Pafiti A.: “Non-Epithelial Ovarian Tumors: Clinicopathological  Issues”, Novapublishers, New York, 2012
 • Iavazzo C.:  “Bariatric Surgery: From diagnosis to postoperative care”, Novapublishers, New York, 2013
 • Iavazzo C. “Laparoscopy:Procedures, Pain Management and Postoperative Complications”, Novapublishers, New York, 2014
 • Iavazzo C., Gkegkes I.D., “Robotic Gynecology: From Concept to Applications”, Novapublishers, New York, 2014

 

Κεφάλαια βιβλίων – μονογραφιών:

 • Gkegkes ID, Iavazzo C. Application of da Vinci® robot in general surgery: a cost   assessment. In “Health Care Costs: Policies, Economics and Outcomes” 2016, Ed. Nova Science Publishers, Inc, New York, USA
 • Iavazzo C, Gkegkes ID. Cost analysis of da Vinci® robot application in gynaecological operations. In “Health Care Costs: Policies, Economics and Outcomes” 2016, Ed. Nova Science Publishers, Inc, New York, USA
 • Iavazzo C, Vorgias G Management of Recurrent Cervical Carcinoma. In “Brain    Cancer, Tumor Targeting and Cervical Cancer” 2011, Ed. Nova Science Publishers, Inc, New York, USA
 • Iavazzo C. From Molecular Mechanisms to Treatment Options. In “Controversies in Preeclampsia” 2014, Ed. Nova Science Publishers, Inc, New York, USA
 • Iavazzo C., Gkegkes ID. Vulvar cancer and post-vulvectomy complications. The Vulva: Physiology and Clinical Management, Second Edition, Novatech, 2017
 • “Φυσιολογία της κύησης και του τοκετού”, Τόμος συνεδρίου κλινικής βιοχημείας, Αθήνα, 2011
 • “Ιστολογική και κυτταρολογική εικόνα παθήσεων ενδομητρίου”, Παθολογοανατομικές σημειώσεις γυναικολογίας, Αθήνα 2011
 • “Θεωρίες προέλευσης και παθογένεσης των επιθηλιακών όγκων των ωοθηκών”, Παθολογοανατομικές σημειώσεις γυναικολογίας, Αθήνα 2011

 

Συντακτικό Έργο

 • Editor-in-Chief: Gynaecology, Herbert Publications
 • Member of Editorial Board:
  • World Journal of Obstetrics and Gynaecology, Baishideng Publishing Group
  • ISRN in Obstetrics and Gynaecology, Hindawi Publications
  • Research Journal of Women’s Health, Hoajonline Publications
  • Journal of Reproductive Biology and Health, Hoajonline Publications
  • Obstetrics and Gynecology:An International Journal, Ibima Publishing
 • Guest Editor: Journal of Pregnancy, Hindawi Publications
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής του περιοδικού: «Τα νέα του Οικογενειακού Προγραμματισμού»
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής του περιοδικού: “Biomagazine”
 • Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής ESGO Guidelines (Reviewer):
 • Guidelines for the Management of Vulvar Cancer – working group under the lead of Prof. Van der Zee