Συμμετοχές

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Ι. Ελληνικές

 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής
 • Τακτικό μέλος της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας έρευνας και αντιμετώπισης του ιού των θηλωμάτων (HPV)

ΙΙ. Διεθνείς

 • RCOG associate member
 • International Gynecological Cancer Society (IGCS)
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • European Network of Young Gynecologists Oncologists (ENYGO)
 • British Gynaecological Cancer Society (BGCS)
 • British Society Colposcopy Cervical Pathology (BSCCP)
 • British Society Gynaecological Imaging (BSGI)
 • British Irish Association Robotic Gynaecological Surgery (BIARGS)
 • Society European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS)